Posicionaments

Posicionament acadèmic sobre l’educació en línia i semipresencial
Posicionament acadèmic sobre beques i ajudes a l’estudi
Posicionament acadèmic sobre les barreres en l’eduación superior
Posicionament polític en matèria d’igualtat i diversitat
Posicionament acadèmic sobre la prova d’accés a la universitat